Dé grootste online sloper

 

Sloopwerk

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Onderstaand hebben wij onze sloopactiviteiten in en rond de woning voor particulieren en onze bedrijfsmatige sloopactiviteiten omschreven. 

 

Al het sloopwerk voor particulieren als ook voor bedrijven. PARTICULIER en BEDRIJFSMATIGE SLOOP
 • Slopen gebouwen en bijgebouwen
 • Straatwerk
 • Badkamers
 • Keukens
 • Muren en gevels


 

Al uw sloopwerk, ook specialistisch! ASBEST en SPECIALISTISCHE SLOOP       
 • Slopen dakplaten
 • Slopen vloeren
 • slopen marmoleum en linoleum
 • slopen overige asbestmateriaal
 • Plafonds


 

Toch nog wat sloopwerk, wacht niet langer en bel ons! OVERIGE SLOOPWERKZAAMHEDEN             
 • Systeemplafonds
 • Egalisatiewerkzaamheden
 • Daken
 • Boringen met diamantboren
 • Slopen tuinbeplanting en bomen


  Uiteraard ruimen onze bedrijven de gesloopte materialen keurig op en zorgen voor een milieu vriendelijke verwerking hiervan.

Hoe werken wij:

 

Na ontvangst van uw aanvraag voor een sloopofferte, wordt u binnen 24 uur, indien er aanvullende vragen nodig zijn, benaderd op de wijze zoals u dit in de aanvraag heeft aangegeven. Indien er geen aanvullende vragen nodig zijn, wordt u de offerte binnen 24 uur toegezonden. Indien er wel vragen van toepassingen zijn proberen wij eveneens u de uiteindelijke offerte binnen 24, doch uiterlijk binnen 48 uur, uur toe te zenden. Het is derhalve in uw eigen belang de aanvraag zo gedetailleerd mogelijk in te vullen.

 

Indien de offerte wordt goedgekeurd, wanneer kan er dan worden begonnen met de werkzaamheden?

 

Indien u akkoord kunt gaan met de inhoud van de offerte, wordt u verzocht ons dit per mail kenbaar te maken. Na ontvangst van uw akkoordverklaring wordt per omgaande contact met u opgenomen voor inplanning van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden binnen één week, of op een later onderling overeengekomen datum, na uw akkoordverklaring begonnen.

 

Zij er kosten verbonden aan het aanvragen van een offerte?

 

Nee, offertes zijn in principe gratis. Voor offertes boven de €.10.000,00 vragen wij echter wel een kleine vergoeding. Doordat sloopwerkzaamheden boven dit genoemde bedrag vaak meer inhouden dan alleen de sloopkogel er tegen aan gooien, wordt bij offertes vanaf €.10.000,00 standaard een projectleider ingeschakeld. Deze projectleider geeft middels een advies op locatie u alle mogelijke tips en ideeen bij het uit te voeren werk. Tevens neemt deze projectleider de afmetingen op en neemt foto's van de te slopen werkzaamheden. Deze foto's zijn nadien eveneens bruikbaar in mogelijke geschillen met verzekeraars, buren en of overige belanghebbende. De kosten voor een dergelijk advies op locatie bedraagt vanaf €.75,00 exclusief BTW. Vraag vrijblijvend voor meer informatie.

Om het voor u interessant te maken, garanderen wij bij het wel doorgaan van de offerte dat wij u de advieskosten niet enkelvoudig, maar dubbel in mindering zullen brengen op het totaal bedrag.

 

Komen er nog extra kosten bij?

 

Nee, alle uit te voeren werkzaamheden zijn inclusief arbeidsloon, materiaalkosten, winst- en risicokosten en BTW. Ook is in het bedrag automatische een CAR verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid af van de werknemers die de geoffreerde werkzaamheden uitvoeren. Bij eventuele schade wordt de klant op deze wijze niet de dupe. 

 Druk op de knop voor het aanvragen van een offerte.